Orientació en els estudis

Inici / ACTE Tutor / Suport / Tutoria academica / Orientació en els estudis

Matrícula

 Quan i com haig de matricular-me?

 La Secretaria de cada facultat anunciarà al Campus Global el dia i l'hora per a cada estudiant. Els estudiants de primer han de saber que el procediment es fa via l'automatrícula. La Guia d'Automatrícula els ajudarà pas a pas.

 Què necessito per sol·licitar la matrícula a temps parcial?

 Els requisits dels sol·licitants es detallen a l'Article 4 de la Normativa.

 Puc cursar dues titulacions alhora?

 L'estudiant ha de saber que existeixen diverses modalitats establertes de combinació d'estudis: els dobles graus i els anomenats estudis simultanis.

Si vol cursar paral·lelament dues o més titulacions no incloses en aquestes modalitats, l'estudiant trobarà la informació necessària al Capítol 3 de la Normativa.

 Quant hauré de pagar?

 L'estudiant pot consultar a la web els preus oficials i les formes de pagament.

 Quins ajuts econòmics puc obtenir?

 L'estudiant té a disposició un llistat d'ajuts i bonificacions de matrícula. Cal que l'estudiant s'informi sobre com acreditar aquests ajuts.

Crèdits

 Estic a primer. Quants crèdits haig de superar per poder continuar a la universitat?

 L'estudiant de primer ha de superar com a mínim el 50% dels crèdits del curs.

 Quants crèdits necessito per passar a segon curs?

 Com a mínim el 66% dels crèdits de primer curs.

 Quants crèdits necessito per passar a tercer i quart?

 Com a mínim el 66% dels crèdits del curs precedent i el 100% dels crèdits corresponents a cursos anteriors.

Més informació aquí sobre els criteris de permanència i progressió.

 Quines activitats universitàries puc demanar que em reconeguin com a crèdits?

 L'estudiant pot obtenir crèdits a partir d'activitats universitàries culturals (com ara l'aprenentatge de llengües), esportives, solidàries i de representació estudiantil. Més informació aquí.

La transferència i el reconeixement de crèdits s'expliquen respectivament als Articles 7 i 8 de la Normativa.

Convocatòries

 Què passa si he esgotat totes les convocatòries?

 L'estudiant disposa de 4 convocatòries ordinàries per a cada assignatura però pot demanar una cinquena convocatòria extraordinària.

Més informació a l'Article 10 de la Normativa.

 Quan són les recuperacions?

 L'estudiant té dret a una recuperació per assignatura, que serà al febrer, al maig o al juliol segons sigui una assignatura del primer, segon o tercer trimestre. Aquesta recuperació no consumirà una altra convocatòria. Si no la supera, l'estudiant haurà de tornar a matricular-s'hi el curs següent.

Avaluació

 Em vaig matricular d'una assignatura però he decidit deixar-me-la pel curs vinent. Quins tràmits haig de fer?

 L'estudiant ha de sol·licitar la renúncia a l'avaluació d'aquesta assignatura abans del darrer dia de classe del trimestre. El procediment es detalla a l'Article 11.5 de la Normativa.

 Què implica una Matrícula d'Honor?

 Per una banda, la gratuïtat del mateix nombre de crèdits, en la matrícula del curs següent, que l'assignatura on s'hagi obtingut aquesta menció.

Per altra banda, la Matrícula d'Honor afecta la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant. Més informació aquí.

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra