ACTE Acció Tutorial

Fases del recorregut tutorial

Inici / ACTE Tutor / Recursos / Material formatiu / Fases del recorregut tutorial

FASE I. Inici dels estudis

Aquesta fase comprèn des de la preinscripció fins al final del primer semestre. És la fase de transició de l’educació secundària a la universitat.

Es convoca una reunió inicial col·lectiva en què es facilita informació sobre els plans d’estudis, la normativa acadèmica, les instal·lacions i els serveis universitaris, alhora que s’hi presenta l’espai de tutories.

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Elaborar  entrevistes d’acollida i orientació.
 2. Col·laborar en la seqüència curricular de cada estudiant.
 3. Proporcionar informació a l’estudiant sobre la titulació i la Universitat.
 4. Preparar l’estudiant perquè s’adapti al context universitari.
 5. Fomentar la participació de l’estudiant en la vida universitària i els seus òrgans de gestió.
 6. Orientar-lo en aspectes curriculars, si és necessari.

 

FASE II. Durant els estudis

Aquesta fase comprèn des del primer curs de grau fins al tercer, i comporta orientació en la planificació curricular (elecció d’itineraris, mobilitat, pràctiques externes), activitats extracurriculars i suggeriments per matricular-se d’assignatures i millorar el rendiment acadèmic). S’hi començarà a oferir orientació professional i informació sobre els treballs de fi de grau.

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Seguir el rendiment acadèmic dels alumnes.
 2. Optimitzar els itineraris curriculars.
 3. Preveure l’ampliació o la revisió de la matrícula.
 4. Facilitar informació i orientació sobre possibles pràctiques.
 5. Donar informació de possibles beques o estades fora del país.
 6. Informar de les possibles orientacions i de les perspectives professionals.

FASE III. Al finalitzar els estudis

Aquesta fase comprèn el darrer curs de grau. S’hi facilitarà la informació i l’orientació sobre l’elaboració del treball de fi de grau, les pràctiques externes, la inserció laboral i la continuació d’estudis.

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Informar sobre la formació permanent.
 2. Informar sobre l’accés a tercers cicles: màsters i postgraus.
 3. Orientar en aspectes professionals.
 4. Assessorar en la transició laboral.

 

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra