ACTE Acció Tutorial

Programa

Programa

Fase I. Intercanvi d'idees i organització de les propostes

Sessió presencial: 19.06.2013

  • Obertura de la sessió per part del Dr. Josep Eladi Baños Diez
  • Explicació de la metodologia de treball
  • Reunió de recollida de milllores 
  • Organització de les propostes segons els criteris següents: 
  • Impacte de l'atractivitat del pla d'acció tutorial a la teva facultat
  • Impacte en la disminució de la càrrega de tasques per al coordinador de tutors
  • Tancament de la sessió per part de la vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Docència, Mireia Trenchs Parera

 

Fase II. Devolució de la informació al vicerector/a, al degà/degana de cada facultat i als coordinadors de tutors

Enviament de la informació per email

Data a concretar

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra