Dimensió personalitzada

Inici / ACTE Tutor / Espai de tutories / Personalitzada / Dimensió personalitzada

Situació 1

Un estudiant té dificultats per relacionar-se amb els seus companys de classe i això fa que no s’acabi de sentir a gust a la Universitat. Com el podem ajudar?

És important acompanyar i guiar a l’estudiant en aquestes situacions. Seria recomanable informar-li sobre les diferents activitats socials que organitza la universitat i animar-lo a participar-hi per conèixer altres companys i companyes. Cal ajudar-lo a que se senti part d’un grup, part de la Universitat. 

Activitats universitàries

Situació 2

Un estudiant té una situació familiar molt delicada que l’impedeix seguir els seus estudis amb una certa normalitat i constància. Quin assessorament li podem donar?

En primer lloc, cal orientar a l’estudiant en relació al seu procés d’aprenentatge. Cal saber quina és la seva disponibilitat per seguir els seus estudis per mirar de trobar una solució perquè no afecti al seu règim de permanència. Per tant, cal mirar quants crèdits necessita per superar el curs, quines convocatòries d’avaluació pot assistir i quines altres podria anul·lar per no perdre-les.

En segon lloc, si es necessari, cal derivar a l’estudiant al servei d’assessorament psicològic de la Universitat (SACU) perquè l’orientin i l’ajudin en relació a la seva circumstància personal i familiar.

Normativa règim de permanència         SACU

Situació 3

Un estudiant es presenta amb símptomes d’estrès i angoixa degut a què no pot abraçar totes les tasques que se li encomanen.  Com el podem orientar?

Es tracta d’un problema d’organització i planificació. Cal oferir-li a l’estudiant eines perquè aprengui a gestionar el seu temps i organitzi bé la seva agenda.

Per tal altra banda, és important també donar-li tècniques que l’ajudin a relaxar-se i desenvolupar la capacitat d’autocontrol per reduir l’estrès i l’angoixa durant l’època d’exàmens.

Gestió del temps       Tècniques de relaxació       Capacitat d'autocontrol 

Situació 4

Un estudiant té un greu problema d’autoestima, no es valora prou a sí mateix i això afecta directament al seu procés d’aprenentatge. Com el podem ajudar?

Una baixa autoestima pot desencadenar problemes d’angoixa, inseguretat, aïllament, complexa, desinterès. Cal ajudar a l’estudiant a aprendre a valorar tant les seves fortaleses com les seves debilitats, aprendre a saber quines són les seves potencialitats i desenvolupar-les, millorar la seva autoconfiança i seguretat en ell mateix, estimular-lo amb noves expectatives.

En el cas que no estigui al nostre abast ajudar a l’estudiant podem derivar el cas al servei d’assessorament psicològic de la Universitat.

Millorar l'autoestima       SACU

Situació 5

Un estudiant presenta greus problemes d’ansietat cada cop que s’apropa l’època d’exàmens. Quines eines el poden ajudar a superar aquesta ansietat?

L’estudiant necessita desenvolupar estratègies per reaccionar millor davant la pressió produïda per un sobreesforç intel·lectual. Cal donar-li certes orientacions que l’ajudin a concentrar-se i organitzar-se en èpoques de molta feina. 

Reduir l'ansietat

Situació 6

Un estudiant ha perdut una sèrie de classes i seminaris per una sèrie de circumstàncies: malaltia,  estades a fora (viatges), visites mèdiques, etc. Com pot solucionar aquesta situació?

Davant aquests casos la millor opció es parlar directament amb el professor/a de l’assignatura per tal de buscar una solució al problema. 

Situació 7

Un estudiant presenta dificultats en el seu procés d’aprenentatge degut a problemes personals molt delicats relacionats amb un abús d’alcohol o de drogues. Podem ajudar aquest estudiant?

Seria aconsellable derivar el cas al servei d’assessorament psicològic de la Universitat ja que li poden donar una orientació més efectiva i personal. De totes maneres, podem recordar-li quines són les conseqüències derivades del consum d’alcohol i drogues, com el poden afectar en les seves relacions socials, en la seva salut física, en la seva productivitat en els estudis, etc. 

SACU      Consum d'alcohol       Consum de drogues

Situació 8

Un estudiant se sent molt desmotivant amb els seus estudis i no té ganes de continuar. Com el podem orientar?

És important detectar quins són els interessos de l’estudiant, què és allò que més l’apassiona i acompanyar-lo i ajudar-lo durant tot el curs en la presa de decisions sobre el seu itinerari professional.

Motivar a l'estudiant

Situació 9

Un estudiant se sent molt frustrat perquè els seus esforços en els estudis no donen el seu fruit. Com el podem assessorar?

Es tracta d’un estudiant que necessita desenvolupar altres tècniques d’estudi perquè les que ja utilitza no li són eficients. Cal donar-li orientacions sobre altres maneres d’estudiar, organitzar-se les tasques, prendre apunts, etc. 

Tècniques d'estudi        Estils d'aprenentatge

Situació 10

Un estudiant de fora té dificultats per adaptar-se a la Universitat perquè no coneix la llengua catalana. Quines eines li podem oferir per què es pugui integrar més fàcilment?

Cal donar-li informació sobre els serveis de disposa la Universitat per donar formació, suport i dinamització lingüística per tal que hi pugui accedir i disposar de materials didàctics per aprendre la llengua. 

Recursos lingüístics

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra