Dimensió acadèmica

Inici / ACTE Tutor / Espai de tutories / Acadèmica / Dimensió acadèmica

Situació 1

Un estudiant li costa seguir els seus estudis perquè ha de compaginar l’estudi amb el treball. Com el podem ajudar?

En primer lloc, és important que l’estudiant aprengui a organitzar-se i a gestionar el seu temps. Per això cal oferir-li eines i recursos que el puguin ajudar a planificar-se bé totes les tasques, organitzar el seu temps i la seva agenda. En segon lloc, podem recomanar a l’estudiant la possibilitat de fer els seus estudis en la modalitat de dedicació a temps parcial.

Recursos       Normativa

Situació 2

Un estudiant no està a gust al seu centre de pràctiques i vol demanar un canvi de centre. Com el podem ajudar?

Cal contactar amb la coordinadora de pràctiques de l’estudiant per comentar-li la el problema per veure què si pot fer. Aquesta situació s’ha de delegar a al coordinador/a de pràctiques ja que és el responsable de temes com l’elecció i gestió dels centres de pràctiques.

Situació 3

Un estudiant de primer curs no li agraden els estudis que ha escollit i vol canviar-se. Com el podem assessorar i orientar?

En primer lloc, és important que l’estudiant acabi el curs començat. En segon lloc, cal acompanyar-lo i ajudar-lo durant tot el curs en la presa de decisions sobre el seu itinerari professional.

Motivar a l'estudiant           Presa de decisions

Situació 4

Un estudiant vol fer les seves pràctiques a l’estranger. Com el podem orientar?

Cal contactar amb el coordinador/a de pràctiques a l’estranger ja que són els responsables de la gestió d’aquests temes. D’altra banda, es pot consultar conjuntament amb l’estudiant, la normativa referent a les pràctiques a l’estranger per veure si es l’estudiant compleix tots els requisits.

Coordinadors        Normativa

Situació 5

Un estudiant ha exhaurit totes les convocatòries d’avaluació. Com el podem ajudar?

Els estudiants que hagin exhaurit les quatre convocatòries d’avaluació poden sol·licitar una cinquena convocatòria d’avaluació extraordinària per tal de no perdre el dret a continuar els seus estudis. És important revisar bé la normativa de règim de permanència conjuntament amb l’estudiant.

Normativa

Situació 6

Un estudiant de 4t curs vol aplaçar per l’any següent el treball de fi de grau. Com el podem assessorar?

L'estudiant pot allargar el període d'estudis si així ho considera. Per tal de deixar el Treball de Fi de Grau o qualsevol altra assignatura per l'any següent, només cal que l'estudiant no es matriculi dels crèdits del Treball de Fi de Grau aquell any, fent-ho el següent curs acadèmic. 

Situació 7

Un estudiant és brillant en les exposicions orals però té dificultats en resoldre els testos escrits. Quines eines li podem oferir?

L’estudiant necessita aprendre noves tècniques d’estudi que l’ajudin a desenvolupar habilitats en síntesis, memorització, anàlisi, etc. Cal saber quin estil d’aprenentatge té per tal d’orientar-lo cap a altres maneres d’estudiar, aprendre apunts, resoldre problemes, etc. 

Prendre apunts        Tècniques d'estudi         Atenció i memorització 

Situació 8

Un estudiant ens comunica que el seu grup de treball té greus dificultats per organitzar-se i posar-se d’acord en les diferents tasques de l’assignatura. Com el podem ajudar?

És important que els estudiants desenvolupin la competència de treballar en equip. Cal donar-li eines al grup que els ajudin a conèixer quines són les habilitats i les estratègies de cadascú perquè puguin complementar-se entre ells, resoldre conjuntament els problemes i potenciar una responsabilitat mútua dins l’equip. 

Treballar en equip 

Situació 9

Un estudiant té dificultats en comunicar-se oralment a la classe. Quines eines i tècniques el poden ajudar?

És important que l’estudiant perdi la por a parlar davant de la classe i dels professors ja que la comunicació oral és una competència imprescindible perquè es desenvolupi amb èxit a nivell personal i professional. 

Competència oral 

Situació 10

Un estudiant de primer curs no s’acaba d’adaptar a la Universitat i encara es troba molt perdut en certs temes acadèmics, informàtics i administratius. Com el podem orientar?

En primer lloc, si es tracta de temes relacionats amb el campus virtual, l’accés a la biblioteca o tràmits acadèmics, cal que l’estudiant es dirigeixi a la secretaria acadèmica de la seva facultat o al punt d’informació a l’estudiant (PIE).

Per altra banda, podem ajudar a l’estudiant a desenvolupar la capacitat d’adaptar-se a noves situacions, a que sigui capaç de modificar la seva conducta per aconseguir certs objectius quan es troba en canvis, dificultats, nova informació, etc. 

PIE            Recursos

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra