Acadèmica

En què consisteix?

La tutoria acadèmica ofereix a l’estudiant un assessorament i una orientació en temes acadèmics i curriculars relacionats amb els estudis que cursa, per tal d’assegurar que l’estudiant comprengui i assoleixi el nivell d’aprenentatge adequat. És clau per potenciar aspectes de l’aprenentatge de l’estudiant, oferint-li recursos i eines que l’ajudin al desenvolupament de la seva autonomia tant personal com professional.

Segons la normativa del Programa de l'Acció Tutorial dels Estudiants UPF, el tutor ha  d’oferir a l’estudiant un assessorament en temes de:

  • Seguiment del rendiment acadèmic.
  • Estratègies d’aprenentatge.
  • Contribució a la definició de l’itinerari curricular.
  • Promoure a l’estudiant habilitats per prendre decisions.

Article 4.2

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra