Preguntes i respostes

Inici / ACTE Tutor / Espai de tutories / Preguntes i respostes

Quines funcions té el tutor en l'orientació d'un estudiant amb necessitats especials?

 FUNCIONS:

  • Vetllar perquè es faciliti l’accés a les classes pràctiques als alumnes amb discapacitat. En aquest sentit, per als estudiants que no puguin fer les pràctiques com la resta de companys es buscarà un sistema alternatiu en funció de les seves necessitats.
  • Fer el seguiment de les adaptacions curriculars i de les pràctiques acordades entre el professor i l’estudiant.
  • Actuar de mediador entre l’estudiant i els docents implicats en adaptacions acadèmiques.
  • Supervisar el seguiment, l’assessorament i l’actualització de la part del programa docent que, per raó d’hospitalització, malaltia, visites mèdiques o permanència domiciliària obligada, l’estudiant no hagi pogut seguir.
  • Mantenir un règim de tutories personalitzades i suficients per tal d’avaluar l’evolució acadèmica de cada estudiant amb discapacitat.
  • Col·laborar en l’elaboració dels continguts de formació per als professors d’assignatures en les quals estiguin matriculats estudiants amb discapacitat, així com organitzar els procediments d’accés d’aquests professors a la formació.
  • Fer un informe anual sobre possibles incidències o actuacions que s’hagin produït durant el curs (adreçat al deganat o a la direcció del centre i al vicerectorat). 
  • Participar en les reunions que es convoquin anualment, amb tots els tutors dels diversos centres, per posar en comú les diferents experiències i metodologies de treball.

Què necessita saber un estudiant que sol·licita la cinquena convocatòria d'avaluació d'una assignatura?

És la gestió administrativa que es fa quan un estudiant s'acull a la previsió de la normativa de permanència per sol·licitar la concessió d'una cinquena convocatòria extraordinària per a una assignatura determinada.

L'estudiant ha de fer el tràmit al PIE durant els quinze dies posteriors a la data de publicació definitiva de les qualificacions.

Com orientar un estudiant esportista d'alt nivell?

El tutor ajuda l'esportista universitari d'alt nivell a compatibilitzar la seva activitat esportiva amb la seva activitat acadèmica, impulsant l'accés, el seguiment i la finalització dels seus estudis universitaris.

Els alumnes que s'acullen al programa de suport a esportistes d'alt nivell disposa d'un servei de tutoria personalitzada, per part de professorat de la Universitat del mateix estudi de l'alumne. La persona que fa la tutoria l'ajudarà a planificar i adequar el seu calendari acadèmic (pràctiques, activitats docents, exàmens) amb el seu calendari esportiu (entrenaments, concentracions, competicions), de manera que podrà obtenir el màxim rendiment d'ambdues activitats.

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra