+ Espai Tutorial

Inici / ACTE Tutor / Espai de tutories / + Espai Tutorial

El perquè d'un espai tutorial

La recerca i la reflexió pràctica sobre la funció tutorial a la Universitat és un camp obert en el qual en aquests darrers anys s’està començant a formar un corpus teòric experimental.

La societat actual no exigeix només als professionals uns coneixements teòrics i pràctics (saber i saber fer), sinó també unes competències relacionades amb el saber estar i el saber ser. És aquí on l’espai de tutoria adquireix rellevància pel que fa a la funció educadora i socialitzadora, una funció més dins el sistema d’ensenyament que contribueix al desenvolupament integral de la persona.

Nombroses enquestes i estudis mostren que els estudiants que abandonen els seus estudis en el primer trimestre del primer any acadèmic ho fan perquè no s’han integrat en el sistema universitari, i indiquen així mateix que hi ha un percentatge d’estudiants que consideren que la qualitat educativa del sistema universitari és molt baixa pel fet que no troben respostes a qüestions que van sorgint en el seu itinerari acadèmic.

Les tendències actuals que són més critiques amb l’ensenyament superior afirmen i accepten que la universitat ha de modificar el seu enfocament i la seva manera de fer dins el procés d’ensenyament cap al procés d’aprenentatge.En aquest sentit, és una realitat que les tutories són una de les característiques del model anglosaxó que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ja està introduint en algunes universitats catalanes i espanyoles.

Causes de l'abandonament universitari

Una de les principals preocupacions de moltes universitats és l’abandonament acadèmic, que podem definir com “la deserció voluntària de l’estudiant que es retira d’una institució sense completar el programa acadèmic de què estava matriculatEs calcula que entre el 30% i el 50% d’estudiants abandonen cada any la carrera universitària. Els principals factors d’aquest abandonament es relacionen amb el perfil acadèmic de l’estudiant, amb l’elecció equivocada dels estudis i amb variables contextuals adverses. 

  • Elecció equivocada: segona elecció, que no hagi estat una elecció voluntària, que l’estudiant tingui dubtes en el moment de triar els estudis, etc.
  • Perfil acadèmic: un baix rendiment promou que hi hagi major abandonament. Els estudiants amb més estratègies d’estudi inverteixen més temps de permanència, i això reforça l’ajustament entre les capacitats i les exigències del títol i el grau de satisfacció assolit en els estudis escollits.
  • Variables de context i personals: el grau de persistència i d’esforç que la persona i el context propicien malgrat els obstacles, la gestió de la frustració, la capacitat per resoldre situacions, etc., són variables que entren en joc en el moment d’abandonar o de mantenir els estudis.

El model anglosaxó

Les tutories són una de les característiques del model anglosaxó que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) està introduint en alguns centres espanyols. Aquest model, que ja s’ha implementat a Llatinoamèrica i en els països de la Commonwealth, és un element estratègic per millorar la qualitat educativa i universitària, i simbolitza el principal objectiu de Bolonya: substituir l’actitud passiva dels estudiants davant l’ensenyament superior per un nou compromís més actiu i participatiu.

En les tutories anglosaxones cada professor tutela una mitjana de dotze estudiants, conversa amb ells i sovint en coneix detalls familiars i acadèmics. Això fa que aquestes tutories tinguin un caràcter orientador i que facilitin el desenvolupament cognitiu, personal i professional dels estudiants.Cada vegada ens trobem amb més estudiants procedents d’altres països, tant de la resta d’Europa com d’arreu.

En aquest sentit, es considera que l’ensenyament superior a Espanya és correcte pel que fa als continguts, però que falla la interacció fluida entre alumnes i professors.Un dels principals objectius de l’EEES, que ja es porta a terme en el sistema anglosaxó, és aconseguir que els estudiants s’impliquin en la vida del campus, que participin en les activitats esportives, que s’integrin amb els seu companys i professors. 

El profesorado español tendrá que seguir el modelo tutorial alnglosajón - El Mundo (Sumplemento)

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra