Espai del tutor

Inici / ACTE Tutor / Espai del tutor

Què he de fer com a tutor?

Traslladar el coneixement de la Universitat a l’estudiant.

 Assessorar l'estudiant sobre els llocs on pot trobar informació sobre els serveis institucionals, acadèmics i personals, que la Universitat Pompeu Fabra posa a la seva disposició.

 Cercar la informació a l'estudiant.

Conèixer els interessos dels estudiants.

 Com a tutor, has de mostrar un interès cap a les inquietuds i les motivacions acadèmiques de l’estudiant per oferir-li una orientació més adaptada a les seves necessitats.

 No es refereix als interessos i a les motivacions de la vida privada de l'estudiant.

Vetllar per l’adaptació de l’estudiant a la universitat.

 L'adaptació de l'estudiant al primer trimestre del primer curs és essencial per reduir l'abandonament prematur dels estudis i la frustració.

 Cercar amics, grups socials, etc.,  a l'estudiant perquè s'adapti més ràpidament.

Estimular l’estudi i el rendiment acadèmic.

  És important oferir a l’estudiant un suport específic davant els estudis que ha escollit cursar, posant-li al seu abast eines i recursos que l’ajudin a potenciar el seu desenvolupament de l'itinerari acadèmic i professional.

 No assessorar sobre els continguts de les assignatures.

Supervisar el recorregut acadèmic dels estudiants.

 Per una banda, fer un seguiment del desenvolupament acadèmic de l'estudiant i per altra banda, ajudar-lo a desenvolupar el seu itinerari acadèmic oferint-li estratègies d'aprenentatge.

 No avaluar ni jutjar el rendiment acadèmic de l'estudiant.

Ajudar en situacions de dificultat personal o d’estudi.

 A vegades, hi ha situacions personals que afecten el bon seguiment dels estudis. El tutor ha de donar suport a l'estudiant perquè pugui superar-los. Si els problemes personals són importants, el tutor pot recomanar-li els serveis psicopedagògics que ofereix la Universitat.

 El tutor no ha de resoldre ni involucrar-se en els problemes personals de l'estudiant.

Emetre informes en situacions de peticions de cinquena convocatòria d’avaluació d’una assignatura.

 Si l'estudiant es troba en situació de cinquena convocatòria d'avaluació d'una assigntura el tutor pot emetre un informe per ajudar-lo en la seva continuació dels estudis.

 No és necessari fer un informe si l'estudiant no ha assistit mai a una tutoria.

Com a tutor, he de fer tots els tipus de tutoria?

 Hi ha quatre modalitats de tutoria: acadèmica, personal, professional i de necessitats específics. No és necessari saber de totes les tutories. Com a tutor tens a l'abast una sèrie d'eines que et faciliten estratègies d'aprenentatge per fer cada tipus de tutoria. 

 Demana suport si el necessites. Pots delegar la tutoria als diferents serveis que posa al teu abast la Universitat.

Quins recursos tinc com a tutor?

Recursos acadèmics

Com a tutor et pots trobar que els teus estudiants tinguin dubtes sobre temes acadèmics realcionats amb el procés de matriculació, els crèdits, la normativa, etc.  Aquí tens informació que et pot ser útil sobre l'orientació en els estudis.

Suport pedagògic

Com a tutor, tens a l'abast una sèrie de recursos didàctics i material formatiu que et poden facilitar eines i estratègies d'aprenentatge  que et poden ajudar a desenvolupar l'acció tutorial.

Suport a la gestió i a l'organització

La Universitat posa a la teva disposició una sèrie de serveis de suport als quals pots adreçar-te si tens algun problema en relació amb la gestió i l'organització del pla d'acció tutorial.

Pots accedir a les secretaries de centre, al teu coordinador de tutors i al PIE

En cas que necessitis ajuda sobre l'aplicació ACTE PAT pots consultar el Manual Acte -Tutor.

Formació i jornades de treball

La web ACTE també  vol oferir un espai on consultar jornades de treball i accions formatives que et poden ser útils com a tutor,  per adquirir noves eines per millorar l'acció tutorial amb els teus estudiants

 

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra