ACTE Acció Tutorial

Fases recorregut tutorial

Inici / ACTE Tutor / Espai del tutor / Fases recorregut tutorial

FASE I. Inici dels estudis

S’estén des de la preinscripció fins el final del primer semestre. És la fase de transició de l’educació Secundaria a la Universitat.

Es té una reunió inicial col·lectiva on es facilita informació dels plans d’estudi, normativa acadèmica, instal·lacions, serveis universitaris. Així com la presentació de l’espai de tutories.

 

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Elaborar  entrevistes d’acollida i orientació.
 2. Col·laborar en la seqüència curricular de cada estudiant.
 3. Proporcionar informació a l’estudiant sobre la titulació, i la Universitat.
 4. Adaptar a l’estudiant al context universitari. Preparar-lo per a l’adaptació a la Universitat.
 5. Fomentar la participació en la vida universitària i els seus òrgans de gestió.
 6. Orientar en aspectes curriculars si es necessari.

FASE II. Durant els estudis

S’ estén des del primer al tercer curs de grau i comporta orientació en la planificació curricular (elecció d’itineraris, mobilitat,pràctiques externes) activitats extracurriculars i suggeriments per a la matriculació d’assignatures i la millora del rendiment acadèmic) Es començarà a oferir orientació professional i informació sobre els treballs de fi de grau.

 

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Seguir els rendiment acadèmic de l’alumnat.
 2. Optimitzar els itineraris curriculars.
 3. Prevenir l’ampliació o revisió de matricula.
 4. Facilitar  informació i orientació sobre possibles pràctiques.
 5. Donar informació de possibles beques o estades fora del país.
 6. Informar de les orientacions  possibles i perspectives professionals.

FASE III. Al finalitzar els estudis

Comprèn el darrer curs de grau. ES facilitarà la informació i orientació als estudiants per a l’elaboració del treball de fi de grau, les pràctiques externes, la inserció laboral i la continuació d’estudis.

 

ACCIONS BÀSIQUES

 1. Informar sobre la formació permanent.
 2. Informar sobre l’accés a tercers cicles: màsters  i postgraus.
 3. Orientar en aspectes professionals.
 4. Assessorar en la transició laboral
 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra