Facultats

Inici / ACTE projecte / Facultats

Estudis

La Universitat Pompeu Fabra ha desenvolupat la Normativa de Tutories dels Alumnes de Grau per a constituir l’Acció Tutorial dins les accions docents amb objectiu de millorar l’aprenentatge i la integració dels estudiants a la universitat. Dins d’aquesta normativa, l’acció tutorial és flexible i es pot entendre de diferents maneres.

Facultat d'Economia i Empresa

La Facultat d’Economia i Empresa es caracteritza per unes notes d’accés molt elevades i per tenir un perfil d'estudiant autosuficient i motivat. Per aquest motiu, s’ha implantat un programa d’Acció Tutorial de caràcter mixte que s’adeqüi a les necessitats reals dels nostres estudiants, sent un programa d'acompanyament en els primers cursos i d'orientació en els últims cursos.

Aquest programa compta amb els següents components:

 • Un tutor o tutora per curs pels estudiants dels Graus en Economia i d’Administració i Direcció d’Empresa.
 • Un tutor o tutora per curs pels estudiants dels Graus en International Business Economics, Management i el Doble Grau Dret-ECO/ADE.
 • Els estudiants del Doble Grau Dret-ECO/ADE tenen dos tutors, un per a cada una de les Titulacions.
 • El curs 2013- 14, hi ha 2 tutors per a 1300 estudiants.
 • L'activitat tutorial es complementa amb un Programa de Mentoríes compost per estudiants de tercer i quart curs. En el curs 2013-14 hi ha un equip de 8 mentors. 
 • Els estudiants de primer que ho desitjin poden accedir a un estudiant mentor que els hi ofereix acompanyament durant el primer curs.
 • En el curs 2013-14 s'han realitzat 5 sessions d'acollida organitzades pels mentors.
 • Els col·lectius de majors de 25 anys i esportistes d’èlit tenen una atenció especialitzada per part dels tutors.

Mira't el blog

Facultat de Comunicació

La Facultat de Comunicació no havia comptat fins aleshores amb cap sistema de tutories en la titulació. Amb el nou conveni, es va aprovar la realització del projecte pilot d’Acció tutorial que havia de comptar com a mínim amb les activitats següents: 

 • Contacte i intercanvi d’experiències i objectius amb professorat d’educació secundària i FP.
 • Definició d’accions centrades en els estudiants de primer any, orientades al desenvolupament de coneixements i competències relacionades amb l’escriptura, el llenguatge acadèmic i les destreses d’estudis i aprenentatge de la titulació.
 • Informació sobre sortides professionals de la titulació.
 • Accions de formació sobre aspectes acadèmics varis: plans d’estudis, horaris, exàmens, etc. Organització d’un curs d’introducció a la vida universitària, obligatori per a tots els alumnes de nou ingrés.
 • Estratègies d’orientació i seguiment de l’alumne al llarg del curs: enquestes, tutories personalitzades, etc.
 • Avaluació de l’impacte de les accions dutes a terme.

Facultat d'Humanitats

La Facultat d’Humanitats va ser pionera dins la Universitat Pompeu Fabra a l'hora d'implementar un programa d’Acció tutorial en els seus estudis, que es va dirigir el curs 2008-2009 als alumnes de nou ingrés i que es va ampliar als alumnes de segon curs el 2009-2010. Va comptar amb una gran resposta per part del professorat, que es va implicar majoritàriament en el projecte.

Facultat de Traducció i Interpretació

A la Facultat de Traducció i Interpretació, el model de tutories preveu dos tipus de tutors, els tutors generalistes i els tutors específcs.

El tutor generalista ha de ser un punt de referència per a l’estudiant, que essencialment ha de vetllar per l'adaptació de l'estudiant a la Universitat, conèixer els seus interessos, supervisar el seu recorregut acadèmic, i ajudar en situacions de dificultat personal o d'estudi. 

Cada estudiant de primer i segon curs de tots dos estudis, Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades, té assignat un tutor generalista. La comunicació amb el tutor durant el curs és bidireccional: el tutor convoca tots els estudiants que té tutelats dues o tres vegades l’any, per dur a terme les funcions exposades més amunt; i l’estudiant, sempre que ho desitgi, pot contactar amb el seu tutor per demanar-li consell, orientació, o exposar-li una inquietud o preocupació determinada, que el tutor resoldrà o bé derivarà cap a un tutor específic o la instància de la Universitat que pertoqui.

Els tutors específics estan pensats per ajudar i orientar els estudiants d’acord amb la seva progressió a la Universitat en temes o matèries concretes, i poden ser diferents segons els cursos, atès que les necessitats d’un estudiant a primer curs no són les mateixes que a quart curs. 

A primer i segon curs, els tutors específics són d’idioma (un tutor per cada idioma: anglès, francès, alemany i llengua de signes catalana), de llengua (un tutor de castellà i un de català), i un tutor de necessitats especials. La funció dels tutors d’idioma i de llengua és diagnosticar el coneixement d’idiomes i de llengües dels estudiants des del moment que es matriculen i orientar els estudiants d’acord amb els dèficits o mancances en relació amb els coneixements exigibles als estudis en matèria de llengua.

La funció del tutor de necessitats especials és prestar suport i orientació als estudiants que ingressen a la Universitat amb una situació de partida concreta --o bé passen per algun tipus de situació personal-- que requereix un seguiment més personalitzat.

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra