Dubtes acadèmics

Estudis

Quants crèdits són necessaris per passar de curs? Com s’anul·la una convocatòria? Quins passos s'han de seguir per estudiar a temps parcial? Aquestes i més preguntes les trobaràs resoltes aquí.

Tinc dubtes sobre si podré continuar a la UPF

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs. 

Pots sol·licitar-ne la continuïtat al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE), durant els quinze dies posteriors al tancament d'actes del període de recuperació de juliol.

Article 2.2 de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

 

Quantes convocatòries hi ha d'una assignatura?

Disposes de quatre convocatòries per superar les assignatures dels teus estudis. En cas que, tot i haver fet ús de la renúncia a l'avaluació hagis exhaurit la quarta convocatòria d'una assignatura, tens dret a demanar la cinquena convocatòria, que serà resolta per resolució específica, segons aquesta normativa. 

Pots sol·licitar la cinquena convocatòria al Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE), durant els quinze dies posteriors al tancament de les actes de cada període d'avaluació trimestral i de cada període de recuperació establert als teus estudis.

Article 10 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Quants crèdits he de superar per passar de curs?

Per accedir al curs següent, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents al curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents a dos cursos anteriors a aquest.

Articles 2.1  de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

Puc renunciar a l'avaluació d'una assignatura?

Tots els alumnes tenen dret a quatre convocatòries per cada assignatura. Si decideixes no presentar-te a l'examen d’una assignatura, sol·licita l’anul·lació de convocatòria per evitar que aquesta computi a efectes del nombre de convocatòries previstes. Pots fer el tràmit a la secretaria des del Campus Global.

Article 11.5 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Estudiar a temps parcial. Com i on sol·licitar-ho?

Si vols estudiar a temps parcial, pots presentar una sol·licitud al Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) la primera setmana després de matricular-te. Per demanar els estudis a temps parcial, has de complir uns criteris concrets, com ara treballar a temps parcial, tenir algun tipus de discapacitat o o tenir més de 50 anys. 

El termini per demanar els estudis a temps parcial coincideix amb el de la matriculació del primer curs, quan l'estudiant és nouvingut. La matrícula parcial consta d'un màxim de 35 crèdits per curs. S'ha de tenir en compte que per assolir la continuïtat a primer curs l'estudiant ha de superar 50% del primer curs en dos cursos acadèmics. 

Articles 4 i 5  de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudi a temps parcial

Quan i on es pot sol·licitar la transferència i el reconeixement de crèdits?

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa universitat o en una altra, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial. La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Per sol·licitar la transferència o el reconeixement de crèdits s'ha d'omplir el formulari següent i presentar-lo al Punt d'Informació a l'Estudiant (tràmit presencial)

Articles 7 i 8 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Es reconeixen crèdits per haver fet altres activitats universitàries?

Sí. La Universitat reconeix crèdits per la participació en activitats universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil o de solidaritat i cooperació. Tenen el caràcter d'activitats universitàries aquelles que ofereixi la UPF o bé les organitzades per centres i organismes universitaris vinculats a la UPF  i a les quals s'atorgui expressament la condició d'activitat amb reconeixement en crèdits. Les activitats ofertes directament per la UPF són d'1, 2 o 3 crèdits. 

Articles 3, 4 i 7 de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries

També es reconeixen crèdits per la formació cursada i superada de llengües impartides pel Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) de la UPF o per altres institucions d'ensenyament d'idiomes reconegudes per la UPF. En el cas de les llengües, el màxim de crèdits reconeguts pot arribar fins a 6.

Articles 2 i 3 de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau

Què he de fer si vull canviar d'estudis?

Qualsevol estudiant que iniciï uns estudis i vulgui canviar a uns altres ha de tornar a demanar plaça a l'oficina de preinscripció universitària, o bé sol·licitar l'admissió per a estudiants amb estudis universitaris iniciats. 

Per sol·licitar aquesta última opció, s'han de tenir reconeguts o convalidats un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es vol ser admès, haver superat el 50 % dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, no tenir en l'expedient acadèmic cap assignatura matriculada i no superada en la qual s'hagin consumit cinc convocatòries i que faltin un mínim de 60 crèdits per finalitzar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra.

El procés d'admissió es farà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

Articles 2 i 3 de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra